ใบเลื่อยตัดเพชร

ใบมีดตัดหิน, แผ่นหินตัดเพชร, เครื่องมือตัดหิน.