สูญญากาศเครื่องมือทองสัมฤทธิ์

bullnose diamond blade, bullnose profile wheel, diamond router bits.