สูญญากาศเครื่องมือทองสัมฤทธิ์

bullnose profile wheel, diamond router bits, bullnose diamond blade.