สูญญากาศเครื่องมือทองสัมฤทธิ์

ใบมีด Bullnose Diamond Router Bits, ล้อข้อมูล Bullnose, ใบมีดไล่ใบมีด, ใบมีด Diamond Tuck Point, Diamond Router Bits.