กลุ่มเพชร

เครื่องมือตัดแบ่งชิ้นส่วนพื้นผิว, Surface Grinding Segments, ใบเลื่อยโซ่.