ใบเลื่อยทั่วไป

เลเซอร์ใบเลื่อยวงเดือน, Segmented Saw Blade, ใบมีดตัดเพชร.