ล้อเจียรเพชร

Diamond Turbo Cup Wheel เครื่องเจียระไนเพชร, Diamond Grinding Tools, ล้อเพชร Abrasive.